Seminarium

Stress and Crisis Inventory-93, SCI-93

Det är vår förhoppning att Ni kommer att finna en plats för SCI-93 i Er verksamhet. Det ger en möjlighet att kartlägga och bedöma förekomst av pågående stressreaktion, krislåsning - nyorientering och rehabiliteringspotential. Det ger ett underlag för bedömning av lämplig tidpunkt för åtgärder i form av t.ex. yrkesmässig rehabilitering, som patienten har en emotionell beredskap för att kunna göra något positivt av.

Detta frågeformulär kan tjäna som ett hjälpmedel för att få en bra diskussion med patienten men ger också möjlighet att kunna dokumentera aspekter som krislåsning, nyorientering och rehabiliteringsinriktning. Det är vår erfarenhet att denna kartläggning underlättar tydliggörandet av obearbetade kristeman, vars existens och betydelse patienten själv kanske inte varit fullt medveten om.

Det finns möjlighet att bli certifierad användare av SCI-93. Grunden för detta är handledning på 20 skattade patienter med SCI-93. Den handledningen innefattar att sätta in skattningsresultatet i ett "kliniskt perspektiv", hur man sammanfattar och formulerar sig vid redovisningen av SCI-93 skattningen. Därutöver erfordras uppföljning av 5 patienten efter 1 år avseende hur det gick för dem när det gäller förmåga och begränsning av förmåga i form av t.ex. återgång i arbete, utbildning, sjukskrivning osv. Deltagande i seminarium tillgodoräknas i certifieringsprocessen.

Det är vår ambition att en gång varje år anordna en uppföljningsdag för användare av SCI - 93. Seminariedagar har genomförts under åren 1998-2008

 

 

 

För information kontakta Medendus.
 

Copyright © 2019 Medendus AB
Medendus AB | Tel: 0140 - 158 90 | Framnäsgatan 21, 573 39 Tranås | Org. nr: 556612-6958