Erbjudande

Medendus erbjuder olika kartläggningsinstrument som Stress and Crisis Inventory och Strukturerar Rehabiliteringsutredning. Du som redan är användare av dessa instrument kan ibland behova komplettera ditt material, klicka här för mer information.
 

Stress and Crisis Inventory 93 – SCI 93

Möter Du personer med stressymtom som sätter ned deras resurser i vardagslivet? Beskriver de minskat välbefinnande och ökad uttröttbarhet? Hur kan Du utreda, dokumentera och bedöma detta på ett utvärderat sätt?

SCI 93 är ett självskattningsinstrument. Det är kliniskt validerat och reliabelt som metod för utredning av stress- och krisreaktion. Därutöver ger det stöd för bedömning av resurs och beredskap för återhämtning, nyorientering och rehabilitering.

SCI 93 papper/penna, manual och dokumentation. Pris 4.500 kr + moms.

En datoriserad version av SCI-93 finns nu tillgänglig.

För information och beställning kontakta Medendus.
 

 Strukturerad Rehabiliteringsutredning Medendus - STRUT®

Att förlora hälsan innebär för den drabbade personen oönskade förändringar och förluster. Utöver den primära förlusten av hälsa kan det medföra konsekvenser på det sociala planet såväl ekonomiskt som genom förlust av delaktighet och gemenskap. Förlust av hälsa reser stora anspråk på individens resurser för att hantera förändring och anpassning. I denna förändringsprocess kan personen behöva kontakt med företrädare för ett antal olika samhällsinstitutioner för råd, stöd och åtgärder. Detta reser stora krav på den som i sin profession har att möta och bedöma människors förmågor i deras aktuella livssituation.

Strukturerad Rehabiliterings Utredning - Medendus STRUT - är en modell och metodik för utredning och bedömning av funktion och förmåga sett i ett helhetsperspektiv. Den är tillämpbar inom såväl sjukvård, företagshälsovård, socialtjänst, socialförsäkringsområdet som inom arbetsmarknadsområdet. Medendus STRUT är därför ett redskap för såväl utredning som behandling och rehabilitering.

Kartläggningsinstrumentet STRUT papper/penna, manual och dokumentation. Pris 4.500 kr + moms.

För information och beställning kontakta Medendus.

Komplettering av materiel

Till Dig som redan använder SCI-93 eller STRUT. Behöver Du komplettera Ditt/Dina kartläggningsinstrument? Som användare har Du möjlighet att göra det både enkelt och till låg kostnad

För information och beställning kontakta Medendus.

Copyright © 2019 Medendus AB
Medendus AB | Tel: 0140 - 158 90 | Framnäsgatan 21, 573 39 Tranås | Org. nr: 556612-6958